Σάββατο, Μαρτίου 24, 2007

Do something about it!

During drive hunts, migrating pods of dolphins and other small whales are first panicked and confused by loud banging, then herded, by the hundreds, into shallow coves and butchered, one by one, by fishermen. Every year, some 20,000 small cetaceans of several species, some of which are endangered, including bottlenose dolphins, striped dolphins, spotted dolphins, Risso’s dolphins, short-finned pilot whales, white-sided dolphins and false killer whales, are killed or taken in the drives, sometimes illegally.

This cruel and inhumane practice is sanctioned and controlled by the Government of Japan, which claims that these animals compete with the fishermen and slaughtering them is a means of pest control, but no evidence for this claim exists. The dolphins are processed and used as pet food or fertilizer, and the government is encouraging the consumption of dolphin meat. In fact, the hunts would be economically unviable without the sale of live dolphins captured during the drives to dolphinariums in Asia and elsewhere.

There is abundant scientific evidence that drive hunts inflict incredible pain and suffering on highly intelligent, self-aware, and socially complex animals. The hunts have been universally condemned on both welfare and conservation grounds, but repeated requests to end them, from the International Whaling Commission (IWC) and numerous other scientific and conservation organizations, have been ignored.

Μην αδιαφορήσεις! Βοήθησε υπογράφοντας την αίτηση διαμαρτυρίας!

STOP THE MASSACRE!

(..θες να δεις τι πραγματικά συμβαίνει?Αν πιστεύεις ότι θα αντέξεις το θέαμα τότε πάτα εδώ)

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics